Mali Bukovec

Novosti iz Općine

Općinska uprava Objavljeno:

Za 20-ak dana počet će rekonstrukcija Osnovne škole Veliki Bukovec zahvaljujući kojoj će od školske godine 2021./22. učenici nastavu pohađati u jednoj smjeni. Varaždinska županija i općine Mali i Veliki Bukovec uložit će zajedno 13 milijuna kuna, čime će konačno biti realiziran projekt započet prije 25 godina.

Općinska uprava Objavljeno:

KLASA: 350-02/19-01/01

URBROJ: 2186/020-03-01/1-19-32

Mali Bukovec, 24. listopada 2019.

Udruge, društva i klubovi Objavljeno:

Glumačka družina žena Humanitarne udruge „LUN-MLA“ Lunjkovec sudjelovala je svojim igrokazom „V kuruzi je najlepše“ u Čukovcu, 2. listopada 2019., u svečanom programu povodom završetka manifestacije „Od zrna do pogače“.

Događanja Objavljeno:

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije organizirao je 1.10.2019. prigodan program u kojem su sudjelovali i umirovljenici iz Općine Mali Bukovec.

Događanja Objavljeno:

Pjevački zbor i dramska skupina Udruge umirovljenika naše općine sudjelovali su 29.listopada 2019. godine na svečanosti povodom Međunarodnog dana starijih osoba u Donjem Vidovcu.