Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027., Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi - prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.), Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg u sklopu projekta „Zaželi Ludbreg - Pomažemo starijima, preveniramo institucionalizaciju“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0222), objavljuje

JAVNI POZIV (TRAJNI)

za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starije životne dobi 65+, u sklopu projekta „Zaželi Ludbreg - Pomažemo starijima, preveniramo institucionalizaciju“

I. CILJ PROJEKTA

Projekt će doprinijeti prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalne uključenosti ranjivih skupina na području grada Ludbrega te općina Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ i Martijanec, pružanjem usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starije životne dobi.

II. CILJNA SKUPINA

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina:

- koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva

- čiji mjesečni prihodi:

  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, odnosno za sve osobe čija mirovina ne prelazi iznos od 984,00 eura mjesečno
  • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, odnosno da zajednička mirovina ne prelazi iznos od 1.640,00 eura mjesečno
  • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, odnosno da zajednička mirovina ne prelazi iznos od 2.460,00 eura mjesečno i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

III. OPIS USLUGE

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama uključuje:

- obavljanje kućanskih poslova
- održavanje osobne higijene
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
- podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština

IV. NAČIN I ROK PRIJAVE

Za prijavu na ovaj Poziv radi ostvarivanja korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

- ispunjen Prijavni obrazac

- presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika 

- Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva 

- Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana)

Sljedeći dokumenti:

Javni poziv
Prijavni obrazac
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

Podatak o prosječnoj starosnoj mirovini za 40 i više godina mirovinskog staža dostupan je na mrežnoj stranici HZMO https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313 (2024. | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). U Izvješću „Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, relevantan podatak nalazi se u stupcu „Prosječna neto mirovina u eurima“, u retku „Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ (u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora)

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta.

Tražena dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: 

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg

Za projekt „Zaželi Ludbreg - Pomažemo starijima, preveniramo institucionalizaciju“

Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg

Ili elektroničkim putem na adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: 042/819-522

Prijave će se razmatrati redoslijedom na temelju datuma i vremena slanja. Zbog ograničenog broja korisnika koji mogu sudjelovati u projektu, sve zainteresirane pozivamo da svoje prijave pošalju u najkraćem mogućem roku.

V. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18).

Podaci će se koristiti isključivo u svrhu provedbe projekta.

VI. RODNO NEUTRALNI JEZIK

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Gradskom društvu Crvenog križa Ludbreg,
Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg ili na broj telefona 042/819-522.

 

OBAVIJEST uz JAVNI POZIV (TRAJNI) za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi – pomoć je tu“

U Javnom pozivu je naznačeno da se prijave dostavljaju poštom te da će se razmatrati redoslijedom na temelju datuma i vremena slanja.

Ovom obavijesti skreće se pozornost da se pisani trag o slanju prijave osigurava slanjem preporučene poštanske pošiljke.