Selo se nalazi u nizinskom području šest kilometara istočno od Ludbrega, podalje od glavnih prometnica uz rijeku Bednju. Pretpovijesni i srednjovjekovni arheološki nalazi na širem području sela svjedoče o kontinuitetu života u naselju tijekom tri tisuće godina. Naselje ima izrazito središte, prošireno raskrižje uz koje dominira crkva Sv. Petra na povišenom položaju čija gradnja datira iz srednjeg vijeka, a koja je prema spomenu iz 1334. godine bila župna crkva župe Sv. Petra. Nakon osmanskih pustošenja crkva Sv. Petra gubi status župnog sjedišta. Kada je obitelj Drašković zaposjela posjed Veliki Bukovec (1643.), samim time je prenijela sjedište župe u Veliki Bukovec, a crkva Sv. Petra postala je filijalom novoosnovane župe. Župa Sv. Petra u Svetom Petru ponovno postoji od 1789. idućih devet godina – do veljače 1798. godine.

Kapela Sv. Petra u Svetom Petru
Kapela Sv. Petra u Svetom Petru
Pogled prema svetištu u kapeli Sv. Petra u Svetom Petru
Pogled prema svetištu u kapeli Sv. Petra u Svetom Petru

Godine 1659. selo nosi naziv Petrovo Selo. Preoblika toponima Sveti Petar u Petrovo Selo dogodila se između 1631. i 1659. godine, po svoj prilici zbog etničkih promjena u 1631. godini. Novi toponim Petrovo Selo nije bio dugoga vijeka. U prosincu 1663. pojavljuje se u kanonskim vizitacijama Petrowcz (Petrovec), a u istom izvorniku deset godina poslije (1673.) piše Petriancz. Godine 1680. selo je nazivano Petrovčina i Sent Peter (Sancti Petri), da bi se napokon od 1787. do ovih dana uvriježio naziv Sveti Petar. Da se ne otme zaboravu, spomenimo i to kako se nakon 1945. godine iz toga toponima nastojala izbaciti riječ Sveti pa se mjesto nazivalo Petar ili pak Petar Ludbreški. Nešto prije 1990. godine naselje opet postaje Sveti Petar. Vraćanje pridjevka Sveti važno je baš zbog toga što je to u ondašnje vrijeme (prema prisjećanju mještana) uistinu bila rijetkost. Potreba za utemeljenjem narodne pučke škole u Svetom Petru ostvarena je 1858. godine; 1958. godine postaje područna škola Osnovne škole Veliki Bukovec, a 1976. godine biva ukinuta zbog nedovoljnog broja djece za razredne odjele.

U središtu sela nalaze se javni sadržaji: društveni dom, vatrogasno spremište, dječje igralište i trgovine.

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, u naselju živi 710 mještana. U naselju djeluje Nogometni klub »Mladost« iz Svetog Petra (osnovan 1953.) te Udruga žena registrirana 2020.