Izjava o pristupačnosti

Općina Mali Bukovec nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Općine Mali Bukovec unutar domene www.mali-bukovec.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice Općine Mali Bukovec su djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • nije osigurana mogućnost preskakanja navigacije, prelazak na glavni sadržaj
 • nije osigurana mogućnost jednostavne promjene veličine slova (fonta), kao niti vrste fonta
 • ne postoji mogućnost promjene razmaka između redaka teksta
 • kontrast teksta i slika na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu stranica je dobar, ali ne postoji opcija promjene kontrasta
 • većina slika i složenih slika (npr. grafovi) nemaju prikladan tekstualni naziv (alt atribut)
 • koristi se tekst u obliku slikovnih datoteka
 • video i audio zapisi nemaju transkripciju niti mogućnost uključivanja podnaslova (titlova), niti postoje opisi njihovog sadržaja
 • video i audio zapisi nemaju snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik
 • kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije omogućeno korištenjem samo tipkovnice
 • mrežne stranice nemaju mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom
 • posebni blokovi s tekstom i drugi elementi koji nisu stalno prikazani otvaraju se i zatvaraju prelaskom pokazivača preko gumba
 • većina poveznica se ne podcrtava
 • poveznice nisu dovoljno istaknute
 • pojedine poveznice nemaju prikladni opis o sadržaju koji se nalazi iza njih
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • kod automatskog listanja sadržaja (primjerice u elementu slider kod dinamičkih sadržaja) nije ponuđena alternativna opcija
 • padajući izbornici aktiviraju se prelaskom miša, a ne na klik

Općina Mali Bukovec radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Mali Bukovec.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. godine.

Općina Mali Bukovec će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Mali Bukovec putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na koju također mogu slati bilo kakve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Općine Mali Bukovec.

Općina Mali Bukovec je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041, ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..