Između Sv. Petra i sela Lunkovca bio je do 1491. kaštel zvan Lonka [Lhonka, Lunk ili Lunjk], po kojem se selo i danas zove Lun(j)kovec.

Selo se nalazi u nizini u istočnom dijelu ludbreške Podravine podalje od glavnih prometnica. S raskrižja na zapadu sela put vodi prema kapeli Blažene Djevice Marije, grobnoj kapeli grofova Draškovića u šumi Križančiji. Jugozapadno je prizemna zgrada vatrogasnog doma, a u istočnom dijelu naselja je kapela posvećena Svetim Arkanđelima (1987.).

kapela posvećena Svetim Arkanđelima
kapela posvećena Svetim Arkanđelima (1987.)
kapela Blažene Djevice Marije
kapela Blažene Djevice Marije

Zahvaljujući blizini rijeke Drave, područje je izvor mineralnih sirovina – šljunka i pijeska, dok još uvijek neiskorišten, ali veliki potencijal Općine Mali Bukovec predstavlja izvor geotermalne vode Lunjkovec – Kutnjak.

Geotermalni izvor Lunjkovec
Geotermalni izvor Lunjkovec – Kutnjak

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, u naselju živi 215 mještana, koji svoju društvenu aktivnost ostvaruju uključujući se u DVD Lunjkovec (1934.), Nogometni klub »Lunkovec« iz Lunjkovca (osnovan 1974.) i Humanitarnu udrugu »Lun-Mla« Lunjkovec (osnovanu 30. lipnja 2009.).