Mali Bukovec

Općinska tijela

općinski načelnik
Darko Marković, mag. ing. el.

Rad sa strankama:
Srijedom: 18:00 - 20:00 sati

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak - Petak:
od 07:00 do 15:00 sati

Općinska tijela:

Dječji vrtić
Krijesnica

Ulica Vladimira Nazora 3A,
42231 Mali Bukovec

Saznaj više

Sakupljanje otpada

raspored i cijena odvoza otpada te naputak za razvrstavanje otpada

Više