Mali Bukovec

Općinska tijela

općinski načelnik
Darko Marković, mag. ing. el.

Rad sa strankama:
Srijedom: 18:00 - 20:00 sati

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak - Petak:
od 07:00 do 15:00 sati

Općinska tijela:

Dječji vrtić
Krijesnica

Ulica Vladimira Nazora 3A,
42231 Mali Bukovec

Saznaj više

Raspored
za 2021. godinu

raspored odvoza otpada i razmještaja Mobilnog reciklažnog dvorišta, te naputak za razvrstavanje otpada

Vidi raspored