Općina Mali Bukovec zahvaljuje Hrvatskoj pošti d.d. na sponzorstvu obilježavanja dana Općine Mali Bukovec 2023. godine.