Općina Mali Bukovec ovim putem zahvaljuje Hrvatskoj pošti d.d. na sponzorstvu kulturno-umjetničkog projekta Obilježavanja Dana Općine Mali Bukovec.