Mali Bukovec

Novosti: Općinska uprava

Općinska uprava Objavljeno:

Općina Mali Bukovec među rijetkim je općinama u Republici Hrvatskoj u čijem sastavu Općinskog vijeća prevladava ženski spol i od devetero vijećnika pet je žena, no ne vode brigu samo o ravnopravnosti spolova, već i o djeci i mladima.