Mali Bukovec

Novosti: Općinska uprava

Općinska uprava Objavljeno:

Za 20-ak dana počet će rekonstrukcija Osnovne škole Veliki Bukovec zahvaljujući kojoj će od školske godine 2021./22. učenici nastavu pohađati u jednoj smjeni. Varaždinska županija i općine Mali i Veliki Bukovec uložit će zajedno 13 milijuna kuna, čime će konačno biti realiziran projekt započet prije 25 godina.

Općinska uprava Objavljeno:

KLASA: 350-02/19-01/01

URBROJ: 2186/020-03-01/1-19-32

Mali Bukovec, 24. listopada 2019.

Općinska uprava Objavljeno:

Prema Programu podrške poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kojeg provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Općina Mali Bukovec prijavila je prošle godine dva potprojekta:

Općinska uprava Objavljeno:

Obavještavamo mještane Općine Mali Bukovec da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere larvicidne i adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Mali Bukovec u srijedu, 24.07.2019.