Pozivaju se vlasnici poljoprivrednog i građevinskog zemljišta te građevina na kojima je uslijed poplava tj. obilnih oborina kojima su poplave izazvane, nastala šteta da istu prijave do 1. lipnja 2023. u 11,00 sati na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u uredu Općine Mali Bukovec isključivo u sljedećim terminima:

četvrtak, 25.05.2023. od 12,00 do 15,00 sati

petak, 26.05.2023. od 8,00 do 14,00 sati

srijeda, 31.05.2023. od 8,00 do 14,00 sati

četvrtak, 01.06.2023. od 8,00 do 11,00 sati.

Štete se prijavljuju na Obrascu PN – koji se može preuzeti  document OVDJE (21 KB) ili osobno u prostorijama Općine Mali Bukovec u navedenim terminima. Obrascu je za sva oštećenja potrebno priložiti presliku osobne iskaznice i IBAN (bankovni računa na koji će se vršiti isplata naknade štete ukoliko će ista biti odobrena) te fotografije oštećene imovine.

Dodatna dokumentacija koja se prilaže u neovjerenoj preslici:

1. za štetu na poljoprivrednim kulturama – Upisnik za 2023. godinu (zahtjev za potporu APPRRR)

2. za štetu na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu – dokaz o vlasništvu (gruntovni izvadak, ugovor ili drugo)

3. za štetu na građevinskim objektima – dokaz vlasništvu (gruntovni izvadak, ugovor ili drugo) i dokaz o legalnosti

Molimo da se prijavljuje isključivo realna šteta te da se sva potrebna dokumentacija pripremi u preslikama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Sve informacije možete dobiti u Općini Mali Bukovec, kontakt telefon: 042/843-143.

OPĆINA MALI BUKOVEC