Obavještavaju se obveznici uplata na račun Općine Mali Bukovec da je 

Molimo da sve uplate vršite na IBAN HR2023900011825100004 otvoren kod Hrvatske poštanske banke.