Poštovani mještani Općine Mali Bukovec!

 

            Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na svojoj 3. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

na području Općine Mali Bukovec temeljem koje će od 1. studenoga 2021. godine uslugu skupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada na području Općine Mali Bukovec pružati Lukom d.o.o. Ludbreg.

 

            Ovim putem obavještavamo mještane Općine Mali Bukovec da spremnike za otpad u koje se do sad odlagao otpad koriste i dalje za iste vrste otpada a za ostale vrste otpada Lukom d.o.o. će podijeliti vreće prilikom prvog odvoza u mjesecu studenom 2021.

            Tijekom studenog, Čistoća d.o.o. će s postojećih spremnika skidati RFID čipove dok će istovremeno Lukom d.o.o. u spremnike postavljati nove čipove i stavljati naljepnice „Lukom d.o.o.“. Zamjena čipova izvršit će se prilikom odvoza otpada.

            Napominjemo da je u tijeku nabava dodatnih spremnika te će mještani o podjeli istih (planirano u prvom kvartalu 2022. godine) biti pravovremeno obavješteni.

            U nastavku donosimo raspored odvoza otpada koji vrijedi od 1. studenog 2021. godine.

           

                                                                                              

                                                                                               Jedinstveni upravni odjel

                                                                                               Općine Mali Bukovec

upute za postupanje s otpadom odvoz otpada mali bukovec 2021 odvoz otpada sp m l z nsp 2021