Kontakt

Općina Mali Bukovec +38542 843 143
Načelnik +38542 843 400