Općina Mali Bukovec nastavlja sa demografskim mjerama na području općine, pa je tako raspisan natječaj za sufinanciranje kupnje i uređivanje nekretnina u svrhu demografske obnove.

Ovim natječajem predviđeno je nekoliko mjera - sufinanciranje kupnje nekretnine na kojoj ne postoji izgrađeni objekt, ali će korisnici na njoj izgraditi objekt, zatim sufinanciranje kupnje stambenog objekta te sufinanciranje adaptacije, uređenja, dogradnje ili rekonstrukcije postojećeg objekta. Predviđeno je i sufinanciranje novogradnje stambenog objekta te sufinanciranje kupnje susjedne nekretnine u svrhu uvećanja dvorišta.

U svrhu natječaja, u općinskom Proračunu predviđeno je ukupno 40 tisuća eura.

Rok za prijavu je 20. ožujka 2024. godine, a detaljne informacije o pojedinim mjerama, potrebne dokumente kao i način prijave može pronaći u nastavku.

document Natječaj za sufinanciranje kupnje i uređivanja nekretnina (36 KB)

document 02a Prijavni obrazac (14 KB)

document 02b Izjava nekažnjavanje (12 KB)

document 02c Izjava druga nekretnina (12 KB)

document 02d Izjava bračna izvanbračna zajednica (12 KB)