Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 05/07) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje

 

JAVNI POZIV

RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MALI BUKOVEC ZA 2024. GODINU

 

I.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe te upravna tijela Općine Mali Bukovec da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Mali Bukovec za 2024. godinu.

II.

(1) Priznanja Općine Mali Bukovec su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, sporta, skrbi te drugih javnih djelatnosti.

(2) Javna se priznanja mogu dodjeljivati mještanima Općine Mali Bukovec i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim osobama za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i prepoznatljivosti Općine Mali Bukovec.

(3) Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima ili općinama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima, ustanovama te udrugama.

III.

Javna priznanja Općine Mali Bukovec su:

 1. Počasni građanin Općine Mali Bukovec,
 2. Nagrada Općine Mali Bukovec
  • za životno djelo,
  • za iznimna dostignuća,
  • za doprinos ugledu i promociji Općine Mali Bukovec u zemlji i svijetu,
 3. Zlatna plaketa Općine Mali Bukovec,
 4. Zahvalnica Općine Mali Bukovec.

IV.

Obrazloženi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se pisanim putem na adresu: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Mali Bukovec, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec do 22. ožujka 2024. godine.

Prijedlog mora sadržavati:

 • ime ili naziv predlagača,
 • životopis kandidata predloženog za javno priznanje ako se radi o fizičkoj osobi ili relevantne podatke o poslovanju i ostale reference ako se radi o pravnoj osobi,
 • iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se fizička ili pravna osoba predlaže za dodjelu javnog priznanja.

 

KLASA: 061-06/24-01/01                                                   Predsjednica Povjerenstva

URBROJ: 2186-20-01-24-2                                                      Jelena Balaško Čić

Mali Bukovec, 21. veljače 2024.