Svojim aktivnostima, vezanim uz Projekt „Tradicija, kultura i kreativnost“,  Humanitarna udruga LUN-MLA Lunjkovec nastojala je protekle godine promicati kulturno-umjetničke vrijednosti koje oplemenjuju čovjeka te poticati na adekvatno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Na taj način je promicala naivnu i  tradicijsku umjetničku vrijednost u našoj lokalnoj zajednici.

 U svibnju je organizirala likovnu koloniju koja je rezultirala zapaženim likovnim ostvarenjima.  U prosincu je organizirano druženje članova i prijatelja Udruge na kojoj su prezentirana likovno – umjetničkih djela nastala na likovnoj koloniji, a posjetitelji su se ugodno zabavljali uz vrijedne tombole i tamburaše KUD-a Anka Ošpuh.

Kroz aktivnosti Udruge također se na likovno stvaralaštvo i kreativnost nastoje potaknuti naša djeca i mladi pa je organizirana likovna božićna radionica za najmlađe uz kićenje božićnog drvca i blagdansko druženje.

1.jpg 1a.jpg 2.jpg 2a.jpg 3.jpg 3a.jpg 4.jpg 4a.jpg 5.jpg