-Cjelina II-

Mjesto provedbe: Mali Bukovec, Županec

Ukupna vrijednost: 57.494,38 EUR

Struktura financiranja:

  • Iznos sufinanciranja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 35.000,00 EUR
  • Proračun Općine Mali Bukovec: 22.494,38 EUR

Poziv na koju je projekt prijavljen: Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Poziv objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Planirani završetak provedbe projekta: 2024. godina.

Opis projekta, njegovi ciljevi i rezultati:

Projektom „Modernizacija nerazvrstanih cesta u Općini Mali Bukovec – Cjelina II“ izvršena je obnova i modernizacija dviju nerazvrstanih cesta na području Općine Mali Bukovec, i to u naseljima: Mali Bukovec (Ulica braće Radić, NC 001), te Županec (NC 034). Obnova i modernizacija predmetnih cesta sastoji se saniranjem oštećenja povlačenjem novog sloja asfalta na dijelovima cesta na kojima je to svrsishodno i moguće, dok će se neki dijelovi kompletno asfaltirali. Na tim mjestima će se također urediti i adekvatni sustav cestovne odvodnje. Sve to je nužno u svrhu boljeg uređenja naselja te sprečavanja neželjenih posljedica prouzročenih vremenskim neprilikama, gdje po obilnijim kišama dolazi do zastoja vode, a što zna prouzročiti štetu na imovini mještana. Cilj je ostvaren na način da je Ulica braće Radić NC 001 dijelom kompletno novoasfaltirana, a dijelom su sanirana postojeća oštećenja te je na tim mjestima i novouređen sustav oborinske odvodnje. NC 034 je pak kompletno asfaltirana novim slojem asfalta.

Rezultati provedbe projekta prema pojedinoj nerazvrstanoj cesti su sljedeći:

U Malom Bukovcu, nerazvrstana cesta NC 001 (Ulica braće Radić) – radovi izvršeni kompletno, dakle na planiranim mjestima sanirana su sva oštećenja te je postavljen novi sloj asfalta na dijelu ceste, u duljini prometnice od oko 195 m.

U Župancu, nerazvrstana cesta NC 034 – radovi izvršeni kompletno postavljanjem novog sloja asfalta u cijeloj duljini ceste od oko 130 m.

Uz asfaltiranje gore navedenih nerazvrstanih cesta, izvršena je obnova sustava oborinske odvodnje na potrebnim mjestima.

,,Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije''