Mjesto provedbe: Županec

Ukupna vrijednost: 140.694,98 eura

Struktura financiranja:

  • Proračun Europske unije: 41.951,65 eura
  • Proračun Republike Hrvatske: 4.661,29 eura
  • Proračun Općine Mali Bukovec: 94.082,04 eura

Mjera na koju je projekt prijavljen: Mjera 19 ,,LEADER – CLLD'' , Podmjera 19.2

Planirani završetak provedbe projekta: 2024. godina.

 

Opis projekta, njegovi ciljevi i očekivani rezultati:

Provedba ovog projekta podrazumijeva rekonstrukciju i dogradnju zgrade javne i društvene namjene - Društvenog doma u naselju Županec. Prizemni dio građevine se sastoji od velike dvorane za sastanke površine, garažnog i spremišnog prostora, kuhinje i ostave, četiri uredska prostora namijenjena uredskom i administrativnom funkcioniranju udruga, sanitarni čvor i dva ulazna prostora, od toga jedan od njih sa predprostorom te suteren odnosno podrumski prostor i natkriveni vanjski dio.

Najvažniji cilj provedbe ovog projekta jest podizanje razine kvalitete komunalnih usluga na području naselja Županec, ali i čitave Općine, čime će se omogućiti pružanje kvalitetnijih sadržaja lokalnom stanovništvu. Realizacijom projekta modernizirati će se i unaprijediti kapacitet organizacije i provedbe većeg broja kulturnih manifestacija u primjerenim prostorima. Preuređene i adaptirane prostore koristiti će  prvenstveno udruge društvenih i humanitarnih djelatnosti, pojedinci sa područja Općine Mali Bukovec, izvođači kulturno-umjetničkih programa te svi oni koji mogu doprinijeti kvalitetnijim kulturnim, znanstvenim i obrazovnim sadržajima na području Općine Mali Bukovec. Osim navedenog, realizacijom ovog projekta omogućit će se i energetske uštede u odnosu na sadašnji Društveni dom.

Rekonsrukcijom i dogradnjom društvenog doma u Župancu osiguralo bi se dovoljno prostora za održavanje raznih kulturnih, humanitarnih i drugih manifestacija i za djelovanje udruga s tog područja. Svi ti korisnici će doprinijeti kvalitetnijim kulturnim, znanstvenim i obrazovnim sadržajima na području Općine Mali Bukovec. Sve to će omogućiti ostvarivanje glavnog cilja, a to je podizanje razina kvalitete komunalnih usluga na području čitave Općine Mali Bukovec, a što je jedan od preduvjeta za podizanje kvaliteta života ljudi u ruralnim krajevima, što će pak definitivno pridonijeti njihovom ostanku.