folder Nacelnik

pdf Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za I izmjenu i dopunu Prostornog plana Popular
pdf Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mali Bukovec
pdf 11 04 Izvješće o radu Načelnika za siječanj lipanj 2018 Popular
pdf Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplačenih potraživanja Općine Mali Bukovec
pdf Suglasnost Čistoći d.o.o. Popular
pdf OMB JN B17 10 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na izgradnji nadstrešnice ispred Mrtvačnice Sveti Petar Popular
pdf OMB JN B17 08 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na sanaciji krovišta i nadstrešnice Druš doma Martinić Popular
pdf OMB JN B17 03 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove Strojnog čišćenja višegodišnjeg raslinja na polj površini u Župancu Popular
pdf OMB JN B17 09 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izgradnji temelja i opločenja prostora nadstrešnice Mrtvačnice Sv Petar Popular
pdf 2016 Odluka 2 o ažuriranju Dodatka I Odluke o nerazvrstanim cestama Popular
pdf 2016 Odluka o ažuriranju Dodatka I Odluke o nerazvrstanim cestama Popular
pdf Odluka o odabiru programa OCD za dodjelu sredstava Popular
pdf 2016 Pravilnik o financiranju organizacija civilnog društva (1) Popular
pdf Odluka o podmirenje troskova na ime pokojnog Golec Josipa Popular
pdf 2014 Pravilnik o unutarnjem redu JUO MB Popular
pdf 02 SURADNIK NA PROJEKTIMA Tekst oglasa Popular
pdf 27 05b Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i kom infrastr u 2012
pdf Odluka o prihvacanju izvjesca o izvsenom popisu imovine, obveza i potrazivanja OMB na dan 31 12 2015 godine Popular