POZIV JAVNOSTI

O DOSTAVI MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI O
NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MALI BUKOVEC
ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2024. GODINE

            Na temelju članaka 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17 i 14/19) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec za razdoblje od 2019. do 2024. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
            Dostava mišljenja, prijedloga i primjedbi trajati će 30 dana od dana objave Nacrta Plana na službenoj web stranici Općine, odnosno od 07. listopada do 06. studenog 2019. godine.
            U navedenom razdoblju zainteresirana javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi Nacrt Plana može dostaviti osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mali Bukovec putem priloženog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju odnosno raspravi, poštom na adresu Općine: Općina Mali Bukovec, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec ili putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Mišljenje, prijedlozi i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta odnosno dokumenta na kojeg se odnose te biti dostavljeni u iznad navedenom roku.
            Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Mali Bukovec. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

            Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec za razdoblje od 2019.-2024. godine koji je objavljen na službenoj web stranici Općine Mali Bukovec predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.

pdf NACRT Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec za razdoblje od 2019. do 2024. godine (2.45 MB)

Obrazac za savjetovanje