KLASA: 350-02/19-01/01

URBROJ: 2186/020-03-01/1-19-32

Mali Bukovec, 24. listopada 2019.

            Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.), Općina Mali Bukovec, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE MALI BUKOVEC

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 8/05.)

 

            Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec donijelo je Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 8/05.).

            Detaljne informacije o tijeku izrade 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec mogu se dobiti u Općini Mali Bukovec, Jedinstveni upravni odjel, Pavleka Miškine 14, 42 231 Mali Bukovec, ili upitom na broj 042 843 401.

 

  pdf Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec  (2.44 MB)

 

Jedinstveni upravni odjel