Općina Mali Bukovec pokrenula je postupak izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za koje potrebe smo zahtjeve već prikupili. Obzirom da uskoro počinjemo sa implementacijom zahtjeva u novi PPUO pozivamo sve mještane koji imaju potrebe da zaključno s 22. kolovoza 2016. godine još uvijek mogu u pisanom obliku Općini dostaviti svoje potrebe za promjenom prostornog plana.

Pristigli zahtjevi će biti uvršteni u prijedlog izmjena i dopuna, a o utvrđenom prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana provesti će se javna rasprava o kojoj će mještani biti obaviješteni putem službene Internet stranice Općine Mali Bukovec te oglasnih ploča u svim naseljima.

O B A V I J E S T  O POKRETANJU POSTUPKA