Održana je zajednička sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Općina Mali Bukovec i Veliki Bukovec u petak 29. srpnja 2016. godine s namjerom da se obuhvati ista problematika i dogovore smjernice za daljnji rad.

            Na sjednici se razgovaralo o stanju sigurnosti u dvjema općinama. Pod tom temom govorilo se o informiranju građana o zaštiti od krađe i prijevara, o sigurnosti u prometu, o prevenciji zlouporabe opojnih droga i povećanju ranog pijenja mladih, o sigurnosti djece i mladih te o prevenciji maloljetničke delikvencije. Istaknuto je da je u svemu važna suradnja i uključivanje građana kao važan preduvjet za sigurno okruženje.

            Govorilo se o pozitivnim primjerima i načinu na koji se provodi suzbijanje divljih odlagališta smeća u šumama i uz ceste.

            Tema Romi i suživot s mještanima Općina i prevencija nasilja u obitelji te pomoć žrtvama nasilja kroz sigurne kuće, također su bili na dnevnom redu.

            Među članovima Vijeća bili su prisutni načelnik Policijske postaje Ludbreg i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ludbreg kao i ostali članovi Vijeća.

vijece prevencija1 vijece prevencija2