Općina Mali Bukovec darovala je već po drugi put ove školske godine učenicima Osnovne škole Veliki Bukovec nekoliko desetaka lektirnih naslova i naslova za čitanje koji nisu na popisu za lektiru.

Dokaz je to da čitalačka pismenost i čitanje knjiga ne izumiru, već, štoviše, javlja se sve veći interes za nove naslove. Ove pedagoške godine popunjen je i knjižni fond Dječjeg vrtića „Krijesnica“ za koji je Općina, također, naručila nekoliko novih naslova bajki i knjiga za najmanje.

IMG 20160616 074258 IMG 20160616 075141