JAVNI  POZIV

za podnošenje zahtjeva

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2016. godinu

            Pozivaju se fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva te zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa prebivalištem ili sjedištem te poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Mali Bukovec da podnesu zahtjev za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2016. godinu.

            Postupak i uvjeti ostvarivanja prava na potporu utvrđeni su Programom potpore poljoprivredi na području Općine Mali Bukovec za 2016. godinu a dostupni su u nastavku obavijesti.

 

Općinski načelnik

Darko Marković