Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode mraza na usjevima i višegodišnjim nasadima na području Općine Mali Bukovec odnosno na području katastarskih općina Mali Bukovec, Novo Selo Podravsko, Lunjkovec i Sveti Petar da podnesu prijave štete Općini Mali Bukovec.

 

Prijave se podnose u srijedu, 4. svibnja od 8 do 11,30 te radnim danima u razdoblju od 5. do 10. svibnja 2016. godine u vremenu od 8 do 16 sati.

Nakon proteka navedenog roka i izvan utvrđenog radnog vremena prijave se neće zaprimati!

 

Potrebni dokumenti :

(molimo Vas da obrasce ispunite na računalu i ispisane dostavite u prostorije općine )

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • podatke o površini postojećih usjeva iz Arkod sustava tj. preslika upisnika za 2016. godinu ili posjedovni list od 2016. godine
  • presliku ugovora o zakupu ili najmu ukoliko se zemljište koristi po toj osnovi
  • presliku osobne iskaznice podnositelja prijave
  • potpisanu Izjavu vezanu uz prijavu štete koja je dostupna iznad.

Molimo podnositelje da upisnike odnosno posjedovne listove, ugovore te osobne iskaznice prethodno fotokopiraju kako bi se izbjegle gužve prilikom podnošenja prijava.

Ovim putem napominjemo da ukoliko Državno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda prihvati sve prijavljene štete, povrat sredstava zbog nastale štete se ne isplaćuje na dosadašnji način nego će se poljoprivrednici samostalno morati javiti na natječaj za elementarne nepogode kojeg raspisuje Ministarstvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Dodatne informacije vezane uz prijave štete od elementarne nepogode mraza moguće je dobiti na broj telefona 042/843-143. 

 mraz