Kategorija: Općinska uprava
Objavljeno: 13 Lipanj 2019

PROVEDBI POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Mali Bukovec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 8/05).

Opširnije...


Kategorija: Općinska uprava
Objavljeno: 13 Svibanj 2019

UPOZORENJE - nepovoljne vremenske prilike i jak vjetar !

Stožeri civilnih zaštita općina Veliki i Mali Bukovec uputili su apel mještanima obiju općina da do daljnjeg, zbog nepovoljnih vremenskih prilika i jakog vjetra, ne napuštaju svoje domove osim u slučaju prijeke potrebe. Posebice se to odnosi na djecu i starije osobe za koje se preporuča da budu na otvorenom što je manje moguće ili u pratnji odrasle ili neke druge osobe.

Opširnije...

Kategorija: Općinska uprava
Objavljeno: 15 Travanj 2019

Raspored za mobilno reciklažno dvorište

Datum Dan u mjesecu Termin Naselje - lokacija
10.04. 2019. Druga srijeda u mjesecu 10:00 - 16:00 h Sveti Petar
- kod vatrogasnog spremišta
10.07. 2019.
11.04. 2019. Drugi četvrtak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Lunjkovec
- kod Društvenog doma - za korisnike sela Lunjkovec i Martinić
11.07. 2019.
12.04. 2019. Drugi petak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Novo Selo Podravsko
- kod vage - za korisnike sela Novo Selo Podravsko i Županec
12.07. 2019.
13.04. 2019. Druga subota u mjesecu 08:00 - 13:00 h Mali Bukovec
- parkiralište kod groblja
13.07. 2019.
05.10. 2019. Prva subota u mjesecu 08:00 - 13:00 h Mali Bukovec
- parkiralište kod groblja
09.10. 2019. Druga srijeda u mjesecu 10:00 - 16:00 h Sveti Petar
- kod vatrogasnog spremišta
10.10. 2019. Drugi četvrtak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Lunjkovec
- kod Društvenog doma - za korisnike sela Lunjkovec i Martinić
11.10. 2019. Drugi petak u mjesecu 10:00 - 16:00 h Novo Selo Podravsko
- kod vage - za korisnike sela Novo Selo Podravsko i Županec

 

Vrste otpada koje se odlažu:

vProblematični otpad - ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije, odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari

vOtpadni papir - papirna i kartonska ambalaža, papir i karton

vOtpadni metal - metalna ambalaža, metali

vOtpadno staklo - staklena ambalaža, staklo

vOtpadna plastika - plastična ambalaža, plastika

vOtpadni tekstil - odjeća, tekstil

vKrupni (glomazni) otpad

vJestiva ulja i masti

vBoje - boje, tinte, ljepila i smole

vDeterdženti

vLijekovi

vBaterije i akumulatori

vOdbačena manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala)

vGrađevni otpad iz kućanstva - beton, cigle, crijep/pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali koji sadrže azbest, ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, izolacijski materijali, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima, građevinski materijali na bazi gipsa

vOstalo - otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari, otpadne gume, oštri predmeti

Kategorija: Općinska uprava
Objavljeno: 12 Travanj 2019

„Zelena čistka 2019.“ – ODGAĐA SE

        Općina Mali Bukovec obavještava sve mjesne odbore, udruge, školu, DVD-ove i sve ostale koji su najavili sudjelovanje u Zelenoj čistki 2019. da se zbog lošeg vremena i razmočenog terena do daljnjeg ODGAĐA akcija koja je na cijelom općinskom području trebala biti održana ove subote, 13. travnja.

Opširnije...