Dimnjačar u periodu od 09.10. - 03.11.2023. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati obiliazi mjesta:

09.10. - 13.10.2023. - Sveti Petar

16.10. - 20.10.2023. - Martinić, Lunjkovec

23.10. - 26.10.2023. - Županec, Novo Selo Podravsko

26.10. - 03.11.2023. - Mali Bukovec

Kontakt: 042/ 330 002