Poštovani,


prema informacijama primljenim iz tvrtke VARKOM d.d. iz Varaždina dostavljam Vam upozorenje na moguće posljedice neovlaštenog uzimanja vode iz vodoopskrbnog sustava.


Nakon obavijesti od distributera vode o prijevozu vode građanima ili izravno punjenje bazena iz hidranata, dužan sam upozoriti Vas na aktivnosti koje nisu primarno dio vatrogasne djelatnosti i protupožarne preventive. Uzimanje vode bez narudžbe od distributera smatra se krađom za koju s može izreći kazna zatvora u trajanju 7 dana. Također, informacija koju sam dobio od distributera vode je da na poziv građana njihova ekipa izlazi na teren i uz upotrebu vodomjera obavlja punjenje bazena u kratkom vremenu i za relativno malen iznos (u Varkomu je cijena vode je 15 kn/m3 ).


Pozivam Vas da odmah obustavite gore spomenute aktivnosti i ne riskirate moguće komplikacije u funkcioniranju Vaše organizacije. Također, ove informacije bez odgode dostavite odgovornih osobama u vatrogasnim organizacijama pod Vašom ingerencijom te svakog građana koji vam se javi sa zamolbom za punjenje bazena uputite na njihovog distributera vode (Varkom – Zdravko Cindori, tel. 262 263, mob. 098 982 2101; Ivkom 770 550, mob. 099 2 770 550).


S poštovanjem,
Županijski vatrogasni zapovjednik:
Željko Nagy, dipl. ing. v.r.