U ime HZJZ-a i Referentnog centra za zaštitu zdravlja starijih osoba NZJZ Andrija Štampar, javljamo da je dokument „Tumačenje, izmjene i dopune točke 5.1. Mjere reaktivacije bolničkog sustava u sklopu izlazne strategije RH za COVID-19 koje se primjenjuje od 22. svibnja 2020. godine (Klasa: 813-07/20-01/01, Urbroj. 534-03-1/1-20-105) u točki 2. „Ostale indikacije“ neophodno nadopuni s novom 4. podtočkom tako da doktori primarne zdravstvene zaštite daju uputnice i upućuju na testiranje COVID-19 u skladu s epidemiološkim smjernicama, osim do sada navedenog, i:

  • „korisnike i zaposlenike u sustavu socijalne skrbi kod pružatelja socijalnih usluga što uključuje:
  • testiranje novih korisnika (kod privremenog smještaja u kriznim situacijama i dr.) neposredno prije realizacije smještaja te po isteku 14-dnevne samoizolacije,
  • testiranje korisnika po isteku 14-dnevne samoizolacije nakon dugotrajnog bolničkog liječenja,
  • testiranje djelatnika prije povrataka na posao nakon višednevne odsutnosti zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga te nakon povratka iz inozemstva,
  • testiranje korisnika i djelatnika prema posebnoj indikaciji epidemiologa.“