Mjesto provedbe: Lunjkovec

Ukupna vrijednost: 706.041,45 kn

Struktura financiranja:

  • Iznos potpore: 704.977,20 kn (85% EU, 15% RH)
  • Proračun Općine Mali Bukovec: 1.064,25 kn

Mjera/operacija na koju je projekt prijavljen: Operacija 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Planirani završetak provedbe projekta: 2020. godina.

Opis projekta, njegovi ciljevi i očekivani rezultati:
Općina Mali Bukovec kao investitor provodi projekt ,,Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu – Put u Križančiji''.  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastruktutu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, sufinancira ovaj projekt iznosom od 704.977,20 kuna, dok će se ostatak financirati iz Proračuna Općine Mali Bukovec.

Projektom će se urediti postojeći put u adekvatnu šumsku cestu, koja će zadovoljiti osnovne potrebe svih mještana s tog područja koji će se koristiti istim. Osim praktičnih razloga (lakšeg dolaska do svojih šuma šume), put će predstavljati i adekvatno šetalište za sve posjetitelje koji će se htjeti opustiti u prirodi i na taj način iskoristiti slobodno vrijeme.

Ukupna dužina projektirane trase je 931,04 m, a širina 4,0 m.