Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode mraza na području Općine Mali Bukovec odnosno na području katastarskih općina Mali Bukovec, Novo Selo Podravsko, Lunjkovec i Sveti Petar da podnesu prijave štete Općini Mali Bukovec.

 

Prijave se podnose u utorak 2. svibnja i srijedu 3. svibnja od 8 do 16,00 sati a u četvrtak 4. svibnja i petak 5. svibnja od 7,00 do 12,00 sati.

Nakon proteka navedenog roka i izvan utvrđenog radnog vremena prijave se neće zaprimati!

 

Obrazac prijave štete pod oznakom EN-P dostupan je u nastasvku obavijesti pod dokumenti te se mole prijavitelji štete da ga popunjavaju isključivo u elektroničkom obliku prema primjeru popunjavanja koji je također dostupan u nastavku.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • podatke o površini postojećih usjeva iz Arkod sustava tj. preslika upisnika za 2017. godinu ili posjedovni list od 2017. godine
  • presliku ugovora o zakupu ili najmu ukoliko se zemljište koristi po toj osnovi
  • presliku osobne iskaznice podnositelja prijave
  • potpisanu Izjavu vezanu uz prijavu štete koja je također dostupna na Internet stranici

Molimo podnositelje da upisnike odnosno posjedovne listove, ugovore te osobne iskaznice prethodno fotokopiraju kako bi se izbjegle gužve prilikom podnošenja prijava.

Dodatne informacije vezane uz prijave štete od elementarne nepogode mraza moguće je dobiti na broj telefona 042/843-143.

 

DOKUMENTI:

IZJAVA

EN-P OBRAZAC

EN-P OBRAZAC - primjer

 

 

Općina Mali Bukovec