Poštovani mještani!
Općina Mali Bukovec ima potpuno organizirano sustavno gospodarenje otpadom, zbog čega smo prošle godine i sanirali zatvorena odlagališta Molve u Malom Bukovcu i Prudnice u Svetom Petru.

Ovim putem apeliramo na Vas da ne odlažete niti spaljujete nikakav (krupni) otpad nigdje u prirodi, niti na vlastitim oranicama ili bilo kojim površinama.
Sav Vaš otpad ćemo zbrinuti bez dodatnih troškova za vaše domaćinstvo. Zbrinjavanje krupnog otpada ste već platili kroz mjesečna izdvajanja za sakupljanje i odvoz otpada koje vrši tvrtka ČISTOĆA d.o.o, a zbrinjavanje ostalog problematičnog otpada će podmiriti Općina Mali Bukovec.
Jedini zahtjev prema Vama je da termine zbrinjavanja morate dogovoriti s Općinom ili Čistoćom te si prema tome organizirati čišćenje dvorišta, vrta ili voćnjaka.
Za sve ostale detaljne informacije i dogovor o zbrinjavanju otpada, možete nazvati:
 Općina Mali Bukovec 042/843-143 ili Franjo Miklošić 098 953 9547
 ČISTOĆA d.o.o. 042/212-996
Molimo žitelje svih šest naselja Općine Mali Bukovec da pomognu u stvaraju čistog okoliša i lijepe slike mjesta u kojem žive naše obitelji.
Tome ćete pridonijeti ako uz našu pomoć pravilno zbrinete svoj otpad koji ste proizveli te ako prijavite svakog koga vidite da to tako ne čini.

S poštovanjem
Općina Mali Bukovec