Na području poslovnog kompleksa Stolarije i pilane Antun Pečenec u Kapeli Podravskoj 6. listopada 2018. g. s početkom u 11:00 sati održana je zajednička pokazna vježba evakuacije i spašavanja sustav civilne zaštite.

Simulacijom eksplozije u kotlovnici i izbijanju požara na okolnim objektima poslovnog kompleksa, sudionici vježbe postupali su u skladu s Planom evakuacije i spašavanja odnosno Planom civilne zaštite Općina Mali i Veliki Bukovec.

U simulacijskoj vježbi sudjelovali su općinski DVD-ovi, Hitna medicinska pomoć, HGSS Varaždin i Policijska postaja Ludbreg

Ciljevi vježbe su provjera Plana evakuacije i spašavanja Stolarije-Pilane Antun Pečenec te provjera spremnosti, organiziranosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Općina Mali i Veliki Bukovec. (S. M.)

 

 

            20181006_112031.jpg 20181006_112144.jpg 20181006_112151.jpg 20181006_112231.jpg 20181006_112438.jpg 20181006_113233.jpg 20181006_115324.jpg 20181006_120528.jpg 20181006_120540.jpg DSCN3813.JPG DSCN3814.JPG DSCN3818.JPG DSCN3819.JPG DSCN3822.JPG DSCN3825.JPG DSCN3828.JPG DSCN3831.JPG DSCN3837.JPG DSCN3838.JPG DSCN3842.JPG DSCN3845.JPG DSCN3848.JPG DSCN3859.JPG DSCN3864.JPG DSCN3865.JPG DSCN3870.JPG DSCN3874.JPG DSCN3882.JPG DSCN3883.JPG DSCN3885.JPG DSCN3890.JPG DSCN3897.JPG DSCN3900.JPG DSCN3902.JPG DSCN3904.JPG