Mjesto provedbe: Mali Bukovec

Ukupna vrijednost: 187.531,95 kn

Struktura financiranja:

  • Proračun Europske unije: 100.440,00 kn
  • Proračun Republike Hrvatske: 11.160,00 kn
  • Proračun Općine Mali Bukovec: 75.931,95 kn

Mjera na koju je projekt prijavljen: Mjera 19 ,,LEADER – CLLD'' , Podmjera 19.2

Planirani završetak provedbe projekta: 2020. godina.

Opis projekta, njegovi ciljevi i očekivani rezultati:

Dogradnjom nadstrešnice uz Sportski objekt Mali Bukovec osigurava se nastavak pružanja usluga na razini koja je primjerena kvaliteti usluge koja se očekuje u manjoj sredini. Realizacijom projekta modernizirat će se i unaprijediti kapacitet organizacije i provedbe većeg broja kulturnih i sportskih manifestacija u primjerenoj okolini. Dograđeni natkriveni poluotvoreni prostor koristit će udruge društvenih i humanitarnih djelatnosti, ustanove (škola i dječji vrtić), pojedinci na području naselja Općine Mali Bukovec, izvođači kulturno-umjetničkih programa te svi oni koji mogu doprinijeti kvalitetnijim kulturnim, znanstvenim i obrazovnim sadržajima na području naselja Općine Mali Bukovec. Realizacijom projekta omogućit će se pružanje kvalitetnijih sadržaja lokalnom stanovništvu pogotovo u sportu. Društvene koristi ovoga projekta u skladu su s Strategijom razvoja Općine Mali Bukovec gdje je fokus stavljen na razvoj obrazovne, socijalne i kulturne infrastrukture koja će privlačiti ljude u Općinu Mali Bukovec i koja će indirektno podupirati ekonomski razvoj, odnosno razvoj poduzetništva kao osnove budućeg razvoja Općine Mali Bukovec. Projekt Dogradnje nadstrešnice uz Sportski objekt u naselju Mali Bukovec namijenjen je javnim i privatnim korisnicima. Stoga će realizacija navedenog ulaganja doprinijeti pozitivnom socio-ekonomskom razvoju Općine Mali Bukovec i Varaždinske županije.

Planiranim projektom se očekuje dograditi nadstrešnicu uz Sportski objekt u naselju Mali Bukovec i njezin pripadajući sadržaj. Izvedbom projekta unaprijedit će se socio-ekonomski razvoj te uređenje ulaza u naselje Mali Bukovec te tako i omogućiti raznim kulturnim udrugama koji djeluju na tom području olakšano obavljanje različitih manifestacija, proba, edukacija i slično. Plan je dogradnjom natkrivenog poluzatvorenog prostora opremiti Sportski objekt kao više funkcijski objekt za različite kulturne i društvene aktivnosti stanovnika naselja Mali Bukovec ali i cijele Općine Mali Bukovec. Projekt „Dogradnja nadstrešnice uz Sportski objekt Mali Bukovec“ II. skupine usmjeren je na sve stanovnike naselja koji gravitiraju prema predmetnom centru jednako kao i posjetitelji te stalni korisnici, na udruge koje se bave sportom, kulturom, očuvanjem tradicijske baštine, humanitarnim radom te na druge ustanove. Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz kulturno održiv razvoj.