Fond za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Pravilnika o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje


N A T J E Č A J

 

za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za školsku i akademsku 2018/2019. godinu“ u obliku novčanih nagrada za slijedeće kategorije:

1. dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole - gimnazije i umjetničke srednje škole u iznosu od po 1.500,00 kuna,
2. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim trajanjem u iznosu od po 1.500,00 kuna,
3. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa trogodišnjim trajanjem kojima se stječe SSS u iznosu od po 1.500,00 kuna,
4. šest nagrada za najbolje redovne studente dodiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija u iznosu od po 2.000,00 kuna,
5. jedna nagrada za poslijediplomski studij (specijalistički, doktorski) u iznosu od 3.000,00 kuna.

Pravo natjecanja za nagrade imaju učenici srednjih škola i redovni studenti dodiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski) za prošlu akademsku godinu s prebivalištem s područja grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, koji imaju trajno mjesto boravišta u gradu Ludbregu ili navedenim općinama duže od dvije godine, ili koji su tu rođeni i živjeli duže od 10 godina, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Natječaj je otvoren od dana objave do 27. ožujka 2020. godine do 18:00 sati. Prijave koje ne stignu do tog roka na adresu Rotary kluba, neće se razmatrati.
U prijavi na natječaj treba navesti točnu adresu, broj telefona, e-maila i OIB kandidata. Kandidati trebaju uz prijavu na natječaj dostaviti prijepis ocjena i druge dokumente na temelju kojih će biti vrednovani. Ocjene se odnose za završeni razred odnosno godinu fakulteta prošle 2018/2019. školske/akademske godine koju je kandidat završio.

Popis dokumentacije za kandidate – učenike srednjih škola:

a) preslika ocjena završenog razreda srednje škole u školskoj godini 2018/2019.
b) uspjesi u dodatnim aktivnostima (natjecanje u znanju, javni nastupi, izložbe i dr.)
c) životopis.

Popis dokumentacije za kandidate – studente:

a) preslika ocjena iz završene godine studija za akademsku godinu 2018/2019.
b) dodatne aktivnosti i uspjesi (službena natjecanja, objavljeni radovi, izložbe, javni nastupi i dr.)
c) starost kandidata
d) životopis
e) dekanova nagrada
f) rektorova nagrada.

Popis dokumentacije za kandidate – studente poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski):

a) starost kandidata do 28 godina – dokaz o starosti – preslika osobne iskaznice
b) preslika ocjena poslijediplomskog studija
c) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova (kategorija a1, a2, a3)
d) dekanova nagrada
e) rektorova nagrada
f) životopis.


Kandidati će biti pismeno na email izvješteni o rezultatima natječaja u roku od 7 dana od dana zaključenja natječaja. Svaka osoba za vrijeme školovanja može dobiti samo jedanput nagradu u istoj kategoriji. Odluka o dodjeli nagrada bit će javno obznanjena prigodom svečanog uručivanja nagrada.
Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Rotary klub Ludbreg, Fond za nagrađivanje izvrsnosti, Trg Svetog Trojstva 27, 42230 Ludbreg. Sve ostale obavijesti se mogu dobiti na mob. 091/191-1993 ili 091/560-8097.

Rotary klub Ludbreg