Ispunite anketni upitnik i pomognite u razvoju kvalitetnog javnog prijevoza putnika Varaždinska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem županija poziva građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju. 

Krajem 2016. godine županije Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija su zajedno usvojile zajednički strateški dokument pod nazivom Master plan za integrirani prijevoz putnika. Tim dokumentom strateški su zacrtale razvoj održivog prometa, uključujući i unapređenja sustava javnog prijevoza putnika. Kao jedna od mjera u tom planu jest i razvoj suvremenog sustava javnog prijevoza putnika koji treba postati temelj kvalitetnog povezivanja cijele regije.

Prvi korak na tom putu izrada je studije za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u Varaždinskoj županiji. Izrađivač studije jest Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, Odjel za logistiku i održivu mobilnost. Ovaj odjel koji djeluje u sklopu integriranog sveučilišta u Varaždinu i Koprivnici ima veliko iskustvo u izradi studija razvoja održivih prometnih rješenja, pa tako i unapređenja sustava javnog prijevoza putnika. Ovim se dokumentom želi prvo unaprijediti sustav županijskog autobusnog prijevoza, uz prijedloge kako taj sustav u budućnosti pretvoriti u integrirani prijevoz putnika – IPP. U sustavu IPP uspostaviti će se usklađenost voznih redova vlakova i autobusa, te će se uspostaviti jedinstveni tarifni sustav za oba sustava. To će praktično značiti da će sa zajedničkim prijevoznim kartama građani moći kombinirati putovanja vlakom i autobusom. Uz usklađene vozne redove, presjedanja će biti moguća u kratkom vremenu, a to će građanima omogućiti velike mogućnosti putovanja i dostupnost čitave županije, pa i šire regije. 

Kvalitetan javni prijevoz putnika motivira veliki broj ljudi da ga učestalo koriste, te tada znatno manje putuju automobilima. To društvu donosi manje zagađenja, manje prometne gužve, veću ukupnu prometnu sigurnost i manju potrošnju pogonske energije. Regije s kvalitetnijim javnim prijevozom su dostupnije te ostvaruju više ekonomskih aktivnosti, što donosi veće prihode i veću kvalitetu života. Manjim korištenjem automobila znatno se smanjuje i potreba za korištenjem velike količine prostora za parkiranje vozila, čime se prostori mogu osloboditi za druge važne namjene.


Za uspješan završetak izrade studije potrebna je i aktivna uloga vas, građana. Vaše sudjelovanje pomoći će izrađivačima kako bi došli do kvalitetnih rješenja. Dakle, kako bi studija u konačnici isporučila prijedloge kvalitetnih rješenja za javni prijevoz na području naše županije, Sveučilište Sjever i Varaždinska županija vas pozivaju da ispunite anketni upitnik koji se nalazi na sljedećem linku:


https://forms.gle/1M9xrYtbYU1XVeS77

 

Unaprijed zahvaljujemo!