Poštovani,

nastavno na raspisane izbore za članove vijeća nacionalnih manjina (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/114, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine) i izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/113, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. godine), koji će se održati u nedjelju, 07. svibnja 2023. godine.

pdf RJEŠENJE o određivanju BM na području Grada Ludbrega (44 KB)

pdf Odluka o neodržavanju izbora (558 KB)

pdf Objava biračima (658 KB)  - Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 012-01/23-01/09, URBROJ: 514-07-03-02/05-23-02 od 30. ožujka 2023. godine.

document Tablica dežurstava OIPa (13 KB)