Obavještava se stanovništvo na području Varaždinske županije, koje se koristi vodom iz vodoopskrbnih sustava, koji opskrbljuje manje od 50 stanovnika ili isporučuje manje od 10 m3/dan, da ti vodoopskrbni sustavi ne potpadaju pod plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

ODLUKA

Varaždinska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilnu društvo i hrvtske branitelje