JAVNI POZIV

za prijavu štete od prirodne nepogode tuče na području Općine Mali Bukovec

 

dana 31. svibnja 2022. godine župan Varaždinske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče za područje Općine Mali Bukovec koje je dana 25. svibnja 2022. godine pogodila vremenska nepogoda – tuča čime su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi.

Sukladno navedenom, pozivaju se oštećenici da izvrše prijavu štete u prostorijama Općine Mali Bukovec u razdoblju od 31. svibnja 2022.g.  zaključno do 07. lipnja 2022.g.  svakim radnim danom u vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU ŠTETE:

 

 - ispunjen obrazac za prijavu štete OBRAZAC PN 

- vlastoručno potpisana Izjava o nepostojanju osiguranja 

- preslika osobne iskaznice

- fotografije (vidljivost nastale štete na stambenim i gospodarskim objektima).

- preslika Zahtjeva za potporu za 2022.g. od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za štete u poljoprivredi)

 - preslika rješenja o izvedenom stanju /građevinske dozvole /uporabne dozvole ukoliko posjeduju neka obavezno prilože s obzirom da je propisano Zakonom, jer će ovisiti o državnom povjerenstvu hoće li prihvatiti zahtjev bez navedenog dokumenta, (za štete na stambenim  i  gospodarskim objektima). Za objekte izgrađene prije 15. veljače 1968. ne primjenjuje se ova stavka, već je potrebno dostaviti potvrdu da je objekt izgrađen prije tog datuma.

preslika policijskog izvješća, dokaz o vlasništvu, izjave svjedoka (za pokretnu imovinu, npr. automobili)

             

Nakon prijave štete Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Mali Bukovec i stručne osobe će obaviti izvid prijavljene štete te izraditi procjenu štete.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Mali Bukovec telefonski na kontakt broj: 042/843-143.

Povjerenstvo