Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Mali Bukovec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade 2. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 8/05 i 77/20).

            Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita za mišljenje od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 27. listopada 2021. do 26. studenog 2021.

pdf 04f2 ODLUKA 1 POČETNA OSPUO 2 ciljane ID PPUO Mali Bukovec 2021 (1.89 MB)

pdf 04f3 DOPIS 2 PRILOG OBRAZAC OSPUO 2 ciljane ID PPUO Mali Bukovec 2021 (1.34 MB)

pdf 04f4 Nacrt Odluke o izradi ciljanih 2 izmjena i dopuna PPUO Mali Bukovec Nacrt za OSPUO (1.97 MB)

pdf 04f5 DOPIS 2 PRILOG GRAFIKA lokacija GE Bukotermal (475 KB)