TD ČISTOĆA d.o.o. objavljuje javni, otvoreni natječaj za upravu – direktora Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. na POVEZNICI