Mjesto provedbe: Sveti Petar

Ukupna vrijednost: 3.139.951,13 kn

Struktura financiranja:

  • Proračun Europske unije: 2.663.760,71 kn
  • Proračun Republike Hrvatske: 470.075,42 kn
  • Proračun Općine Mali Bukovec: 6.115,00 kn

Mjera na koju je projekt prijavljen: 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «.

Planirani završetak provedbe projekta: 2019./2020. godina.

Opis projekta, njegovi ciljevi i očekivani rezultati:
Rekonstrukcijom Društvenog doma Sveti Petar osigurava se nastavak pružanja usluge na razini koja je primjerena kvaliteti usluge koja se očekuje u manjoj sredini. Realizacijom projekta modernizirat će se i unaprijediti kapacitet organizacije i provedbe većeg broja kulturnih i sportskih manifestacija u primjerenim prostorima.   Izgrađene prostore koristit će udruge društvenih i humanitarnih djelatnosti, ustanove (škole i dječji vrtići), pojedinci na području naselja Općine Mali Bukovec, izvođači kulturno-umjetničkih programa te svi oni koji mogu doprinijeti kvalitetnijim kulturnim, znanstvenim i obrazovnim sadržajima na području naselja Općine Mali Bukovec. Realizacijom projekta omogućit će se pružanje kvalitetnijih sadržaja lokalnom stanovništvu. Osim navedenog, realizacijom ovog projekta omogućit će i stvaranje novih radnih mjesta. Društvene koristi ovoga projekta u skladu su s Strategijom razvoja Općine Mali Bukovec gdje je fokus stavljen na razvoj obrazovne, socijalne i kulturne infrastrukture koja će privlačiti ljude u Općinu Mali Bukovec i koja će istovremeno podupirati ekonomski razvoj, odnosno razvoj poduzetništva kao osnove budućeg razvoja Općine Mali Bukovec. Projekt izgradnje društvenog doma Mali Bukovec u naselju Mali Bukovec namijenjen je javnim i privatnim korisnicima. Stoga će realizacija navedenog ulaganja doprinijeti pozitivnom socio-ekonomskom razvoju Općine Mali Bukovec i Varaždinske županije.

Planiranim projektom se očekuje Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Sveti Petar i njezin pripadajući sadržaj. Izvedbom projekta unaprijedit će se socio-ekonomski razvoj te uređenje središta naselja Sveti Petar te tako i omogućiti raznim kulturnim udrugama koji djeluju na tom području olakšano obavljanje različitih manifestacija, proba, edukacija i slično. Plan je rekonstrukcijom društvenog doma opremiti objekt kao više funkcijski objekt za čitaonicu, različite kulturne i društvene aktivnosti stanovnika naselja Sveti Petar ali i cijele Općine Mali Bukovec. Projekt „Rekonstrukcija društvenog doma Sveti Petar II. skupine“ usmjeren je na sve stanovnike naselja koji gravitiraju prema predmetnom centru jednako kao i posjetitelji te stalni korisnici, na udruge koje se bave kulturom, očuvanjem tradicijske baštine, humanitarnim radom te na druge ustanove. Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz kulturno održiv razvoj.