Traži se komunalni radnik za poslove košnje zelenih javnih površina u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Mali Bukovec i poslove vezane uz čišćenje takvih površina koje mu zadaje komunalni radnik Općine Mali Bukovec.


TEKST OGLASA

UPUTE I OBAVIJESTI