Prilikom većih oborina dolazi do porasta razine vode u rijeci Bednji i potoku Čuklinu te do plavljenja dijelova naselja Novo Selo Podravsko i Županec.

Dana 17. srpnja 2018. g. djelatnici Elektroprojekta održali su u općinskim prostorijama prezentaciju idejnog projekta Odvodni kanal naselja Novo Selo Podravsko i Županec čime će se riješiti dugogodišnji problem odvodnje oborinskih voda u tim naseljima. Prezentaciji su bili prisutni predstavnici Hrvatskih voda, općinski načelnik Darko Marković i zamjenik Slađan Mustač.             

Idejni projekt obuhvaća kanal u dužini od 4.280 metara, a na njega se priključuju još tri sporedna kanala.

Lokacija odvodnoga kanala proteže se južno od naselja Novo Selo Podravsko i Županec uz i kroz šumu Križančija do potoka Segovina kao konačnoga recipijenta. (S. M.)

novo selo projekt odvodnje