Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Studiju utjecaja na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje nositelja zahvata tvrtke Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb .

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja (229 KB)

pdf Sažetak Studije za javni uvid (1.30 MB)