Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode suše na području Općine Mali Bukovec odnosno na području katastarskih općina Mali Bukovec, Novo Selo Podravsko, Lunjkovec i Sveti Petar da podnesu prijave štete Općini Mali Bukovec.

 

Prijave se podnose u petak 22. rujna, ponedjeljak 25. rujna, utorak 26. rujna i petak 29. rujna od 8 do 15,00 sati a u srijedu 27. rujna i četvrtak 28. rujna od 9,00 do 16,00 sati.

Nakon proteka navedenog roka i izvan utvrđenog radnog vremena prijave se neće zaprimati!

 

Obrazac prijave štete pod oznakom EN-P dostupan je na kraju tekst te se mole prijavitelji štete da ga popunjavaju isključivo u elektroničkom obliku prema primjeru popunjavanja koji je također dostupan na istoj stranici.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • podatke o površini postojećih usjeva iz Arkod sustava tj. preslika upisnika za 2017. godinu ili iznimno posjedovni list od 2017. godine
  • presliku ugovora o zakupu ili najmu ukoliko se zemljište koristi po toj osnovi
  • presliku osobne iskaznice podnositelja prijave
  • potpisanu Izjavu vezanu uz prijavu štete koja je također dostupna na Internet stranici

Molimo podnositelje da upisnike odnosno posjedovne listove, ugovore te osobne iskaznice prethodno fotokopiraju kako bi se izbjegle gužve prilikom podnošenja prijava.

 

Dodatne informacije vezane uz prijave štete od elementarne nepogode suše moguće je dobiti na broj telefona 042/843-143.

 

EN-P obrazac
EN-P obrazac primjer

 

Općina Mali Bukovec