Na temelju članka 22. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec

  1. Objavljuje se nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec za razdoblje 2016. – 2021., izrađen od tvrtke Kaina d.o.o. Zagreb, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.
  1. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 23. ožujka 2016. godine.
  1. Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršit će se do navedenog roka radnim danom u prostorijama  Općine Mali Bukovec od 07:00 do 15:00 sati.
  1. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Plana gospodarenja otpadom mogu se dostaviti u pisanom obliku, dati usmeno na zapisnik u knjizi primjedbe ili osobno upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.
  1. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon proteka roka ili nečitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

KLASA: 351-02/16-01/01

URBROJ: 2186/020-02-16-1

Mali Bukovec, 17. veljače 2016. godine

  pdf Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec (2.29 MB)

 

                                                                                                               Općinski načelnik

                                                                                                                Darko Marković

javni poziv