Obavještavamo Vas, da provodimo SUSTAVNU DERATIZACIJU  s početkom  08.03.2023.g.   u  OPĆINI MALI BUKOVEC.

AKCIJOM ĆE SE OBUHVATITI SLJEDEĆA NASELJA OPĆINE MALI BUKOVEC I TO REDOM (MALI BUKOVEC, SVETI PETAR, LUNJKOVEC, NOVO SELO PODRAVSKO, ŽUPANEC, MARTINIĆ), KAO I SVE POVRŠINE POGODNE ZA RAZMNOŽAVANJE I ZADRŽAVANJE GLODAVACA (SMETIŠTA, KANALI I DR…..).

UPOZORAVAMO VAS da ćemo deratizaciju obavljati s dvije zaštitne kutije po domaćinstvu u kojima će biti izložena meka. Deratizaciju ćemo obaviti u što kraćem roku, ovisno o vremenskim prilikama.Za sve daljnje upute stoje Vam na raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin. 

UMOLJAVAMO VAS:

- da štakore i miševe zakopate,

- da zatrovane meke ne dirate i ne premještate,

- da sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesete osoblju koje obavlja deratizaciju ili na broj 099/6240-143

- da za vrijeme postavljanja meka na Vašim domaćinstvima  mora biti prisutna odrasla osoba.

NAPOMINJEMO VAM da štakori i miševi ugibaju nakon 3-7 dana poslije uzimanja meke.