Dječji vrtić „Krijesnica“ uključit će se u znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (MORENEC) uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a čija realizacija počinje 1. travnja 2021. godine.

Projekt je usmjeren na razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, a bazira se na interakciji, uvažavanju potreba djeteta, konstruktivnoj komunikaciji, dječjem izražavanju i stvaranju, uključivanju obitelji u odgojno-obrazovni proces te aktivnom i smislenom učenju, dok je cilj projekta unaprijediti odgojno-obrazovnu praksu i kvalitetu rada s djecom rane i predškolske dobi.

Istraživanje  se provodi u 60 izabranih vrtića u Hrvatskoj u trajanju od 4 godine, a obuhvaća djecu u dobi od 5 do 6 godina života za koje će roditelji dati informativni pristanak za sudjelovanje.

Detaljnije o provođenju projekta možete pročitati na web stranici Dječjeg vrtića „Krijesnica“ na poveznici:

https://www.vrtic-krijesnica.hr/index.php/dogadanja/14-dogadanja-centralni-objekt/214-djecji-vrtic-krijesnica-ukljucen-u-znanstveni-projekt-morenec-2